Logo Wrocławia www.wroclaw.mfbiz.pl

Reklama

Twoje Wrocławskie zakupy grupowe


Historia Wrocławia

Pradzieje

prawdopodobnie sprzyjało to, że na bardzo niewielkim terenie około 18 km2 do Odry wpływają 4 jej dopływy. Naukowcy starannie badali ziemie bogatą w pradawną wiedze o kulturze i narzędziach "prymitywnych" ludzi... (czytaj więcej)

W państwie piastów

Wykopaliska archeologiczne wskazują na to, że Wrocław w czasach X- XI stanowił zespół osad rzemieślniczo handlowych rozrzuconych dookoła grodu na Ostrowie Tumskim, który usytuowany był przy szlaku odrzańskiej przeprawy... (czytaj więcej)

Pod rządami czech

Za panowania Jana Luksemburskiego ( 1335-46 ) rozwój gospodarczy Wrocławia zapewniły posiadane przywileje handlowe, celne i podatkowe. W 1336 władze uzyskały dochody z monopolu na obrót solą w mieście, w 1338 wolną od ceł drogę do Poznania i uwolniły się od opłat cła wodnego na Odrze, a w 1342 uzyskały dochody z królewskiej mennicy... (czytaj więcej)

We władaniu Habsburgów

Przejście Wrocławia pod władzę Ferdynanda I ( 1526-64 ) spowodowało utratę jego politycznej pozycji, gdyż odtąd najwyższą władzą w mieście był namiestnik królewski. Wprawdzie Wrocław uzyskał w 1530 od cesarza Karola V przywilej zatwierdzający jego dawne prawa majątkowe, handlowe i polityczno-sądowe, ale pozostały one tylko tytularne. Mocą przywilejów obu władców w 1535 miasto otrzymało nowy herb miejski... (czytaj więcej)

III rzesza

Po zjednoczeniu Rzeszy w 1871 rozpoczął się we Wrocławiu okres przyspieszonego rozwoju gospodarczego i urbanistycznego. Na Starym Mieście w 1875 znajdowało się 3/5 wszystkich wrocławskich sklepów, a obszar wewnątrz fosy przekształcał się wyraźnie w nowoczesne city, gdzie obok sklepów dominowały biura banków, przedstawicielstw spółek przemysłowych i handlowych... (czytaj więcej)

Podczas II Wojny Światowej

Podczas II Wojny Światowej miasto uważano za spokojne i wolne od zagrożeń wojennych. Dlatego też szybko rosła liczba ludności: od 524 tyś. w 1919, przez, 629 tyś. w 1939 do około miliona w 1944. Prócz ludności cywilnej... (czytaj więcej)

Oblężenie Wrocławia

Ofensywa 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku i rozkaz gauleitera Karla Hanke z dnia 19 stycznia o ewakuacji miasta, rozpoczęła najtragiczniejszy okres w historii stolicy Śląska. Decyzją gualeitera Dolnego Śląska "mieszkańcy ? wyłączając mężczyzn zdolnych do noszenia broni ? zostali przymuszeni do opuszczenia miasta"... (czytaj więcej)

Kapitulacja twierdzy Breslau

Do kapitulacji Festung Breslau doszło 6 maja 1945 roku. Jeszcze poranne wydanie gazety frontowej wykluczało taką możliwość, jednak po opuszczeniu miasta przez Hankego i uświadomieniu sobie przez dowództwo bezsensowności dalszego oporu, po ustaniu w godzinach porannych działań bojowych, doszło do ustalenia warunków kapitulacji... (czytaj więcej)

Zniszczenia wojenne

Wrocław podczas oblężenia doznał zniszczeń nieodwracalnych. Miasto straciło swój klimat, charakter i specyficzną atmosferę, która była dla niego charakterystyczna w całej historii przed i po wojnie... (czytaj więcej)

Sytuacja ludności po zakończeniu działań wojennych

W chwili wkroczenia Armii Czerwonej do Wrocławia, w mieście znajdowało się około 200 tys. Niemców. Liczba ta w zależności od opracowań i sposobu obliczeń różni się dość znacząco. Niektóre dane mówią o 150 tys. a niektóre nawet o 300 tys. Niemniej większość z Niemców, którzy pozostali we Wrocławiu, było osobami w podeszłym wieku... (czytaj więcej)

Strona główna - Historia Wrocławia - Zabytki Wrocławia - Barwy miasta - Zieleń miejska - Ciekawostki - Współpraca
Copyright projektowanie stron wwwmfbiz.pl